Amino Acid - Codons

 

Nitrogenous Base Binary Code
     
A -
C -
G -
T / U -
Sl. codon aa no. side chain no. codon aa. no. side chain no. change1 change2
(1)  -   -
(2)    
(3)  -  -
(4)  -  -
(5)    
(6)    
(7)     -
     
                 

Bilateral Symmetry

Sl. codon aa no. side chain no. codon aa. no. side chain no. change1(aa no.) side chain side chain change2(p/np)
(1)  -   - (0) (1)  ∾ (1)
(2)  ∾   ∾ (1) - (0)  - (0)
(3)  -   ∾ (1) - (0)  - (0)
(4)    - (0) (1)  - (0)
(5)  ∾   - (0) (1)   (1)
1to5        
a(6+7)   -     - (0)    /2
   ∾     ∾ (1)    /2
5+a        
b(6+7)           (1) (1)
            (1) - (0)
5+b       For polar/non-polar
                     

 

Sl.                    
  codon(1) codon(2) codon(3) codon no. AA aa no. atom in sidechain codon(1) codon(2) codon(3)   codon no. atom in sidechain AA aa no.
1  
2  
3  
4  
5  
6  
A1/A (1)               A1/A  (1)  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
B/B   (2)               B/B    (2)  
19  
20  
21  
22  
A-2/A (3)               A-2/A  (3)  
23  
24  
25  
26  
B/A   (4)               B/A   (4)  
s.total                  
27  
28  
A-1/B  (5)               A-1/B  (5)  
s.total                  
29  
30  
A-1/A  (6)               A-2/A (6)  
31  
32  
A-2/B  (7)               A-1/B (7)  
S.total                  
                               
      TOTAL TOTAL