Amino Acid - Codons

 

Nitrogenous Base Binary Code
     
A -
C -
G -
T / U -
                 
  codon(1) codon(2) codon(3) codon no. AA aa no. codon(1) codon(2) codon(3) codon no. AA aa no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
                 
11
12
13
                 
14
15
16
                 
A                
                         
                         
17
18
19
                 
20
21
22
                 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
                 
B                
      Sub total Sub total     Sub total Sub total
      TOTAL TOTAL            
      2 repeat          
      3 repeat          
      non-repeat          
                         
                         
  group (sample 1)   codon no. aa no.       group   codon no. aa no.  
  1a (repeat2,M) 1+4+7+10+13+16 189 342       1b (repeat2,K) 1+4+7+10+13+16 189 321  
  2a (repeat2,M) 3+6+9 147 129       2b 12+15+18 147 221  
  3a (repeat2,M) 11+14+17 042 245       3b 12+15+18 042 116  
  4a (repeat2,M) (2+5+8)+(12+15+18) (84+105) 189 (156+115)271       4b (3+6+9)+(11+14+17) (21+168)189 (174+179)353  
      567 987           567 1011  
  5a(repeat3,M) 19+20 63 113       5b(repeat3,K) 19+20 63 92  
      63 113           63 92  
  6a(nonrepeat,M) 21+23 66 126       6b(nonrepeat,K) 21+23 66 43  
  7a(nonrepeat,M) 25+27 75 114       7a(nonrepeat,K) 25+27 75 59  
  8a(nonrepeat,M) 26+30 42 115       8a(nonrepeat,K) 26+30 42 115  
  9a(nonrepeat,M) 28+32 24 90       9a(nonrepeat,K) 28+32 24 88  
  10a(nonrepeat,M) 22+29 93 103       10a(nonrepeat,K) 22+29 93 74  
  11a(nonrepeat,M) 24+31 78 152       11a(nonrepeat,K) 24+31 78 122  
      378 700           378 501  
      1008 1800           1008 1604